Udlodning

Thorup-Slettens lokale vindpulje

Om puljen

I forbindelse med Vindpark Thorup-Sletten uddeles der hvert år midler til lokalforankring.

Puljen udgør 0,82% af bruttofortjenesten i den samlede vindpark i Thorup-Sletten.
Midlerne administreres af K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur, og uddeles til initiativer af lokal almennyttig karakter. Evt. ubrugte midler kan overføres til næste uddeling.

Der er nedsat en lokal styregruppe, som varetager uddelingen af midlerne – herunder ansøgningsprocessen samt indstilling af de udvalgte formål til K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur.

Den lokale styregruppe består af 4-6 repræsentanter, hvoraf 2 repræsentanter er bosat indenfor 4 km fra møllerne (henholdsvis én i Jammerbugt Kommune og én i Vesthimmerlands Kommune), 2 repræsentanter, som er bosat indenfor 8 km (henholdsvis én i Jammerbugt Kommune og én i Vesthimmerlands Kommune), derudover er der mulighed for deltagelse fra 1 repræsentant med særlige kompetencer på fondsområde og landdistriktsudvikling - Tanken med at have Landdistriktskoordinatoren med, er det kendskab koordinatoren har til projekter i begge kommuner. Herudover har koordinatoren stort kendskab til styring og afrapportering og Funding i øvrigt af projekter. I visse tilfælde kan det også komme på tale at støtte samme projekter.
Derudover er der mulighed for 1 repræsentant fra K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur (fx fra Eurowind).

Repræsentanterne i styregruppen er pt. følgende:

Asbjørn Berge - 8 km repræsentant Vesthimmerland
Anders Hundahl - 4 km repræsentant Vesthimmerland
Henrik Agesen - 8 km repræsentant Jammerbugt
Kim Kjeldsen - 4 km repræsentant Jammerbugt
Peter Bach Frederiksen - repræsentant med særlige kompetencer på fondsområdet
samt repræsentant fra K/S Vindpark Thorup-Sletten Infrastruktur / Eurowind.

Styregruppen holder to årlige møder – i maj og december, hvor indkomne ansøgninger behandles.

Der lægges vægt på følgende faktorer i de projekter, der gives støtte til:

  • At projektet er til glæde for så bred en gruppe af borgere som muligt.
  • At der ansøges om støtte til et konkret projekt, aktivitet eller anskaffelse – herunder mulighed for at ansøge om støtte til renovering eller vedligeholdelse af noget bestående.

Som udgangspunkt ydes der ikke driftsstøtte.

  • At projektet ikke er en kommunal opgave, om end der ikke er en hårfin grænse.
  • at projekterne er beliggende indenfor 4,2 km og 8 km fra møllerne. Hvis der kommer et stort tværgående projekt, der er til gavn for alle fire zoner, kan det vælges at bevilge støtte til et sådant projekt og dermed bruge af penge fra alle fire områder.Ansøgningen skal sendes til: govind@aggersund.dk

Ansøgningsskema kan downloades ved at trykke på billedet.

Initiativer, som modtager støtte opfordres til at fremsende billedlegitimation mv. efterfølgende.

Der kan løbende indsendes ansøgninger.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er 1. maj og 1. december i forhold til at være omfattet af kommende uddeling.

 

Ansøgningsskema kan downloades herfra

Der kan ansøges til projekter, som er beliggende i zonerne henholdsvis 4,2 km og 8 km fra parken
se for neden

Blå cirkelt viser 8km
Grøn cirkel viser 4,2km