Tidsplan

Forventet tidsplan for lovliggørelse af projektet

 

Juni 2023:

Endelig vedtagelse af planer med tilhørende miljørapport sant udstedelse af VVM-tilladelse.

 

Marts 2023:

Sammenfattebde redegørelse - Miljørapport suppleres med bemærkninger fra høringsfasen.

 

Januar-Februar 2023:

Offentlig høring af planforslag og miljørapport mv.

 

December 2022:

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune og Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kom-mune vedtog den 15.12.2022 at offentliggøre hhv. et forslag til kommuneplantillæg KP21-04 og et forslag til lokalplan nr. 1126 samt et forslag til Lokalplan 03-002.

 

Primo 2022:

Lokalplan inkl. supplerende materiale til politisk behandling Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.

 

November 2021:

Fugleundersøgelser slut.

 

Forår 2021:

Igangsættelse af fugleundersøgelser.


April 2021:

Orienteringssag til behandling i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelse.