Om Eurowind Energy

Om Eurowind Energy A/S

Eurowind Energy A/S er en dansk privatejet virksomhed, der gennem årene er blevet en ledende aktør, som både udvikler, bygger og driver energiparker i en lang række europæiske lande samt USA. Vores mission er at skabe en fremtid drevet udelukkende af vedvarende energi ved at investere i projekter inden for vedvarende energikilder.

Læs meget mere om Eurowind Energy.

 

Projektudvikling


Vi er din professionelle samarbejdspartner igennem hele processen.
Hos Eurowind Energy har vi de kompetencer, der skal til for at gennemføre et komplekst og tidskrævende forløb frem mod en
godkendelse af sol- og vindmølleprojekter.

Vi har gennem årene opbygget en solid erfaring i håndtering af de forskellige processer:

  • Kontakt til lodsejere, naboer samt mølleejere
  • Design af projekter
  • Myndighedsbehandling – herunder ansøgninger, lokalplaner, miljøkonsekvensrapporter, dispensationer, tinglysninger og tilladelser
  • Lov om vedvarende energi - VE-loven

Mere åbenhed

Vi vægter åbenhed højt i forhold til de berørte interessenter, og som en del af vores arbejde under udvikling af et nyt projekt opretter vi derfor altid en specifik hjemmeside til det faktiske projekt, hvor naboer kan følge med i udviklingen, fra vi starter myndighedsforløbet, indtil projektet går i drift.