Nye klager til Nævnenes Hus

Der er indkommet 2 klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. jammerbugt Kommunes §25-tilladelse til vores lovliggørelse af vindmølleprojektet.