Der kan igen søges midler fra den lokale vindpulje.

 

Du finder ansøgningsskema her